Algemene Levering voorwaarden DePraktijk-systems B.V.  
     
  1. Aansprakelijkheid  
     
 

Onze producten zijn veelal op maat gemaakt, wij testen alle functies zorgvuldig.
Het is echter mogelijk dat er scenarios voorkomen die niet voorzien hadden kunnen worden en of bediening uitgevoerd is die niet in harmonie met het ontwerp is uitgevoerd.

Omdat er vele technische en manuele invloeden in de processen betrokken zijn worden alle acties van de software zoveel mogelijk gelogd.

Dan nog is het mogelijk dat een combinatie van omstandigheden leid tot ongewenst gedrag.

Om deze reden is de verantwoordelijkheid altijd gedeeld en daarom nooit direct herleidbaar naar de Fabrikant.

 
     
  2. Lever verplichting  
     
  Onze producten worden geleverd op de overeen gekomen datum.  
     
  3. Afname verplichting  
     
  Aangezien onze producten maatwerk producten zijn is het NIET mogelijk een bestelling te anuleren.  
     
  4. Geschillen  
     
  Geschillen worden in zo goed mogelijk overleg opgelost, echter indien dit niet lukt moeten wij de rechtelijke macht inschakelen.  
     
  5. Prijzen  
     
  De Prijzen van de verkrijgbare modules zijn opvraagbaar, echter door het maatwerk karakter is de prijs afhankelijk van de overeengekomen oplossing.  
     
  6. Wijzigingen  
     
  DePraktijk-systems B.V. houd zicht het recht voor wijzigingen door te voeren in producten om wille van verbeteringen of wel correcties.  
     
  7. Betaling  
     
  Rekeningen dienen binnen 14 dagen na Rekening datum voldaan te zijn.  
     
  8. Slotbepaling  
     
  De Algemene voorwaarden treden in werking op 19-1-2015 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  © DePraktijk-systems B.V. 19-1-2015  
    Bedrijf
  DePraktijk-systems BV Doel
  Communicatie tussen systemen moet simpel zijn. Diensten
  alsof je een stekker in steekt. home